Članstvo i uvjeti korištenja

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji uplati članarinu.
Za strane državljane koji privremeno borave u Gradu Rabu vrijede jednaka pravila kao i za građane sa stalnim prebivalištem.
Članarina je godišnja i vrijedi 12 mjeseci od dana upisa.
Prigodom upisa potrebno je predočiti osobni dokument s potrebnim podacima i fotografijom .

Osim redovnog članstva, u Knjižnici se može ostvariti i obiteljsko članstvo.
Obiteljsku članarinu, uz nižu cijenu učlanjenja, mogu koristiti članovi uže obitelji redovnog člana koji je uplatio članarinu u tekućoj godini.
Članarina se naplaćuje prema Cjeniku Knjižnice.

Članovi Knjižnice mogu odjednom posuditi  najviše tri knjige i 1 primjerak neknjižne građe (glazbeni CD, video DVD, elektronička građa).
Dopušteni rok posudbe knjiga je 30 dana, a neknjižne  građe (glazbeni CD, video DVD, elektronička građa) 5 dana.

Po isteku roka posudbe knjižna građa se mora vratiti ili produžiti rok posudbe.
Rok posudbe može se produžiti samo jednom, za još jedan posudbeni rok, računajući od dana prve posudbe.

Ako se knjižnična građa ne vrati, a rok posudbe ne produži, članovima se naplaćuje zakasnina.
Zakasnina se zaračunava po fizičkoj jedinici knjižnične građe i danu kašnjenja.
Zakasnina se naplaćuje prema Cjeniku Knjižnice.

Građa referentne zbirke, zbirke novina i časopisa i drugih posebnih zbirki koristi se samo u prostorima Knjižnice, kao i građa dobivena međuknjižničnom posudbom od drugih knjižnica.
Pristup internetu i korištenje računala uređeni su  posebnim Pravilima za pristup internetu i uporabu osobnih računala koja su sastavni dio Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u  Gradskoj knjižnici Rab.

Gradska knjižnica Rab

Adresa: Gornja ulica 21, 51 280 Rab
Ravnateljica: Lidija Domijan Šipovac,
                         dipl. knjižničar
Tel./fax.: 00 385 51 726-035
E-mail: knjiznica@gk-rab.hr

Radno vrijeme

ZIMSKO RADNO VRIJEME 

PONEDJELJAK, SRIJEDA 14:00-20:00
UTORAK, ČETVRTAK, PETAK 08:00-14:00
1. i 3. SUBOTA u mjesecu 08:00-13:00

 

LJETNO RADNO VRIJEME 

PONEDJELJAK, ČETVRTAK 08:00-12:00
19:00-21:00
UTORAK, SRIJEDA, PETAK 08:00-14:00

Kako do nas

Gradska knjižnica Rab smještena je u starogradskoj jezgri, na rapskoj Gornjoj ulici, u neposrednoj blizini ostataka crkve i zvonika sv. Ivana Evanđelista.