Akti knjižnice

 

pdfAkti knjižnice

pdfProcedura stvaranja ugovorenih obveza u gradskoj knjižnici Rab (08. ožujka 2017.)

pdfProcedura, tijek evidentiranja i arhiviranja ugovora (08. ožujka 2017.)

pdfProcedura naplate prihoda gradske knjižnice Rab (08. ožujka 2017.)

pdfPravilnik o zaštiti od požara (08. ožujka 2017.)

pdfStatut Gradske knjižnice Rab (08. prosinca 2006.)

pdfIzmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Rab (16. travnja 2014.)

pdfPravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe (20. ožujka 2012.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Rab (12. veljače 2008.)

Pravilnik o radu (12. veljače 2008.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (22. srpnja 2011.)

Pravilnik o plaćama (08. lipnja 2007.)

Izmjene Pravilnika o plaćama (18. kolovoza 2008.)

Druge izmjene Pravilnika o plaćama (15. siječnja 2009.)

pdfPravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva (28. prosinca 2012.)

pdfOdluka o ustrojavanju Kataloga informacija Gradske knjižnice Rab (30. siječnja 2012.)

pdfKatalog informacija Gradske knjižnice Rab (siječanj 2012.)

pdfOdluka o određivanju službenika za informiranje (30. siječnja 2012.)

pdfZahtjev za pristup informacijama

 pdfProcedura stvaranja ugovornih obveza u Gradskoj knjižnici Rab (28. prosinca 2011.)

Gradska knjižnica Rab

Adresa: Gornja ulica 21, 51 280 Rab
Ravnateljica: Lidija Domijan Šipovac,
                         dipl. knjižničar
Tel./fax.: 00 385 51 726-035
E-mail: knjiznica@gk-rab.hr

Radno vrijeme

ZIMSKO RADNO VRIJEME 

PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK 14,00-19,30
UTORAK, ČETVRTAK 08,00-13,30
1. i 3. SUBOTA u mjesecu 08,00-13,00

 

LJETNO RADNO VRIJEME 

PONEDJELJAK, ČETVRTAK 08,00-12,00
19,00-21,00
UTORAK, SRIJEDA, PETAK 08,00-14,00

Kako do nas

Gradska knjižnica Rab smještena je u starogradskoj jezgri, na rapskoj Gornjoj ulici, u neposrednoj blizini ostataka crkve i zvonika sv. Ivana Evanđelista.